“Het Verleden van de Velden” is verschenen!

BOLLENSTREEK – Op 3 april verscheen het boek “Het Verleden van de Velden” over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Het onthult de tot nu toe onderbelichte archeologische rijkdom van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen.

In De Witte Kerk in Noordwijkerhout bood archeoloog en auteur Jeroen van Zoolingen het eerste exemplaar van zijn boek aan aan Luc Amkreutz, conservator Prehistorie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. In dat museum liggen immers de meeste bodemvondsten uit de Duin- en Bollenstreek. Die zijn daar vooral tijdens de grootschalige afzanding van de duinen in de 19de en 20ste eeuw terechtgekomen.

Jagers, Romeinen en graven

Jeroen van Zoolingen en Luc Amkreutz gaven beiden een mini-college, waarin ze vertelden hoe het landschap van de huidige Duin- en Bollenstreek is gevormd en hoe de eerste boeren er neerstreken. Van Zoolingen vertelde over de nederzettingen van de Romeinen en de middeleeuwse burgen en kastelen.

Aan de hand van de bodemvondsten is af te leiden hoe de inwoners en bezoekers vroeger leefden. Bij Dever in Lisse is bijvoorbeeld een 5000 jaar oude vuurstenen beitel gevonden en bij de St. Bavo in Noordwijkerhout een bronzen mantelspeld van 3000 jaar oud. Amkreutz noemde de houten boog van een jager in De Zilk, sieraden in Hillegom en Lisse en bronzen bijlen in Voorhout.

Bodemschatten en zanderijen

Het afgraven van de oude duinen, ten behoeve van de zandwinning, tuinbouw en bollenteelt, heeft het landschap volkomen veranderd. Dat betekent echter niet dat de Bollenstreek op archeologisch gebied een arm gebied is. Juist in de zanderijen zijn veel voorwerpen gevonden.

Deze bodemschatten geven aan dat de huidige Duin- en Bollenstreek al in de prehistorie een bewoond gebied was, dat verre van geïsoleerd was. De inwoners handelden met andere gebieden, werkten voor de legers die het gebied bezet hielden en toonden veel ondernemingsgeest.

Het Verleden van de Velden

Het boek “Het Verleden van de Velden” is geschreven voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek. Auteur Jeroen van Zoolingen, opgegroeid in Noordwijkerhout, heeft alle vondsten   op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier op een rijtje gezet. Het 152 pagina’s tellende boek bevat veel illustraties en kaartjes. De winkelprijs bedraagt €19,50. ISBN: 978-90-903-0201-0. Het boek is verkrijgbaar op via deze site


Jeroen van Zoolingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *