Provinciale subsidie voor “Het Verleden van de Velden”

Bijzonder goed nieuws! In het kader van het programma Publieksbereik archeologie, heeft Provincie Zuid-Holland Het Verleden van de Velden een subsidie van €1200 toegekend! De subsidie is bedoeld voor de publiekspresentatie rondom het boek, “wat een populair wetenschappelijk boek is met alle evidente informatie van de archeologie van de Duin- en Bollenstreek en voor haar inwoners”, aldus de provincie. Het voldoet daarmee aan de doelgroep en meerdere van de prioritaire thema’s uit de Provinciale Onderzoekagenda Archeologie.

Uiteraard zijn we Provincie Zuid-Holland zeer dankbaar voor deze mooie en grote bijdrage!


Jeroen van Zoolingen