Tentoonstelling ‘Het Verleden van de Velden’

Vanaf 26 april is de tentoonstelling ‘Het Verleden van de Velden, de archeologie van de Duin- en Bollenstreek’ te zien in het Archeologisch Museum Haarlem.
In de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de bloembollencultuur die in Haarlem begon en de rijke archeologische geschiedenis van het gebied dat later voor de bollenteelt bruikbaar werd gemaakt: de huidige Duin- en Bollenstreek. Dat is een rijke archeologische schatkamer en er worden vondsten getoond die normaal gesproken niet te zien zijn zoals de oudste vondst uit de streek, een vuurstenen beitel uit Lisse, werktuigen uit de bronstijd, aardewerk en sieraden uit de Romeinse tijd en middeleeuws paardentuig.

De tentoonstelling is tot stand gekomen door bijdragen van onder meer het Rijksmuseum van Oudheden, Provinciaal Depot Zuid-Holland en Museum de Zwarte Tulp.


manager