Over

Het Verleden van de Velden is een nieuw publieksboek over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Voor het eerst is hiermee een overzicht van de vondsten en vindplaatsen uit deze lang onderbelichte streek beschikbaar. Het is in de eerste plaats geschreven voor streekbewoners, rijk geïllustreerd en in begrijpelijke taal. Maar het is natuurlijk niet aan hen voorbehouden; iedereen met interesse in de archeologie van de kuststreek kan in het boek vinden wat hij of zij zoekt. Het Verleden van de Velden vertelt het archeologische verhaal tegen de landschappelijke en historische achtergrond van de Duin- en Bollenstreek. Het biedt de laatste stand van kennis, maar zoals dat bij archeologie gaat, komen daar in de toekomst ongetwijfeld nieuwe inzichten bij. In het verleden ligt dan ook de toekomst, dus laat het Verleden van de Velden u verwonderen!

Auteur Jeroen van Zoolingen is geboren in Leiden en groeide op in de Duin- en Bollenstreek. Al vroeg ontwikkelde hij interesse in de archeologie van de streek. Hij studeerde Archeologie en Prehistorie aan de Universiteit Leiden, en is sinds zijn afstuderen werkzaam als archeoloog in West-Nederland.